VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ SAMOSTATNÝCH ODBORNÝCH PRACÍ

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po šesté. Školy mohou přihlásit do soutěže nejlepší práce žáků těch učebních oborů, které mají SOP v jednotném zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají na podzim 2017 také ocenění Hospodářské komory ČR.


 

Soutěž se týká těchto oborů vzdělání:

23-62-H/01     Jemný mechanik–hodinář
29-54-H/01     Cukrář
36-66-H/01     Montér suchých staveb
41-51-H/02     Včelař
41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01     Operátor skladování
69-51-H/01     Kadeřník
82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04     Umělecký keramik


 

Podmínky soutěže

 • Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z uvedených oborů.
 • Pro účast v soutěži škola zašle poštou jednu až tři soutěžní práce za každý z oborů vzdělání, v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
 • Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii samostatných odborných prací, a to na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10. 

Povinné údaje:

Ke každé SOP bude připojen samostatný list s následujícími údaji:

 • Škola - název, adresa
 • Obor vzdělání, téma a název práce
 • Jméno a příjmení žáka, jeho e-mail a telefon
 • Kontaktní osoba ve škole, jméno, e-mail, telefon

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2017

 • Práce odeslané po tomto datu nebudou posuzovány.

Vyhodnocení

 • Vyhodnocení zaslaných prací provede komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR, MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Vyhodnocení proběhne v první polovině června 2017.
 • Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce června 2017, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách NÚV.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2017 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.