Vyplňování vysvědčení na základních školách

Vyplňování vysvědčení na základních školách se řídí metodickým materiálem MŠMT Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017.

Podle tohoto materiálu se vzhledem k principům společného vzdělávání na vysvědčení žáků neuvádí, zda se žák vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Na vysvědčení nejsou uváděna ani ostatní podpůrná opatření, která jsou žákovi poskytována. Výjimku tvoří výuka předmětů speciálně pedagogické péče, v případě, že jsou žáci v těchto předmětech klasifikováni.

Kde najdeme informace o vyplňování vysvědčení?

Vyplňování vysvědčení na základních školách se řídí metodickým materiálem MŠMT Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017.

Dobrý den, sdělte nám prosím, jakou formulaci má mít uvedenu na vysvědčení v kolonce vzdělávací program žák 1. stupně s mentálním postižením, vzdělávající se dle IVP vypracovaného dle ŠVP ZV s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání. 

Podle Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017 se IVP na vysvědčení neuvádí: "Vzhledem k principům společného vzdělávání se informace o tom, že se žák vzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), nebude uvádět na vysvědčení. Všichni žáci se vzdělávají podle stejného ŠVP, jen s různými úpravami. To se týká i těch žáků, kteří nemají IVP" (strana 6).