Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2012/13

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚV, 2013. 43 stran.

Publikace informuje o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoji počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i v členění dle krajů. Publikace poskytuje rovněž informace o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2007 až 2012.

Ve druhé části se zabývá postavením mladých na trhu práce v ČR a EU, a to zejména ve vztahu ke vzdělanosti a nezaměstnanosti mladých lidí. Analyzuje nezaměstnanost mladých v evropských zemích v porovnání s celkovou nezaměstnaností i podle dosaženého vzdělání. V závěru nabízí i pohled na mladé bez zaměstnání, kteří práci nehledají, a na vztah předčasných odchodů ze vzdělávání a nezaměstnanost.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,66 MB)