Webináře pro pedagogy pravidelně

Zveme Vás na online webináře, které se konají v rámci projektu ESF realizovaného občanským sdružením VV21.

Zveme Vás na online webináře, které se konají v rámci projektu ESF realizovaného občanským sdružením VV21 Zvýšení dostupnosti

DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z

prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Tyto metodicko-didaktické webináře budou probíhat na Metodickém portálu RVP.CZ vždy v čase 14:00 - 17:15 (s přestávkou) podle tohoto rozpisu:

  • pondělí 26. 11. 2012 - Rozvoj čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ, lektoři: PaedDr. Karel Tomek; Mgr. Anna Doubková
  •  pátek 7. 12. 2012 - Rozvoj čtenářské gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ, lektor: Mgr. Blanka Ryvolová
  •  pátek 14. 12. 2012 - Začlenění cizího jazyka do výuky ostatních vzdělávacích předmětů pro 1. stupeň ZŠ, lektor: Mgr. Michaela Hlaváčová
  •  čtvrtek 10. 1. 2013 - Začlenění cizího jazyka do výuky ostatních vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, lektor: Mgr. Michaela Rybářová

Záznam webinářů pak najdete na Metodickém portálu RVP:CZ v modulu AudioVideo.

Děkuju.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Pavlína Hublová