Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv. zkouškový server. Ten v minulých měsících výborně obstál při zátěžové zkoušce na osmi pilotních školách. Zadání je vygenerováno těsně před zkouškou pro každého žáka zvlášť, takže nehrozí předčasné vyzrazení témat ani opisování.

První část pilotáže proběhla v červnu 2015 na třech školách, druhá část na podzim 2015 na pěti školách. Zkouškový server fungoval při pilotáži velmi dobře. Pilotní školy, které jsou z různých částí ČR, si stáhly instalátor a ten jim umožnil propojit se s centrálním systémem, a tak získat banky úkolů pro vyučované obory. Poté bylo vygenerováno zadání pro každého žáka. Vyplňovat úlohy na počítači není pro žáky složité a zvládli to bez předchozího zaškolení. To se týká i grafického editoru, který umožňuje kreslit obrázky či schémata. Navíc se ukázalo, že žáky zkouška na počítači mnohem víc baví oproti běžným zkouškám na papíře.

Pilotní školy novou aplikaci chválí: „Průběh pilotního zkoušení elektronickou formou proběhl naprosto bezproblémově, překvapila nás rychlá adaptace žáků a  jejich správná orientace v zadaných otázkách,“ říká např. Ivo Krajíček, ředitel Střední školy obchodní v Praze 2. „Velice kladně hodnotíme celkové zefektivnění a zrychlení práce při opravování písemné zkoušky. Část žáků má problém s kvalitou psaní. Tím, že vykonávali zkoušku na PC, nemusíme obtížně luštit text, který by jinak napsali při klasických písemných zkouškách,“ upozorňuje ve svém hodnocení pilotáže ředitel SOU v Hubálově Miroslav Kolomazník.

Oldřich Hataš, učitel ze SŠ obchodní v Praze 2, oceňuje celkové pojetí písemných zkoušek: „Hodnocení žáků je přísnější než pravděpodobně většina škol používá, dle mého názoru je však adekvátní. Velmi hodnotím anonymizaci zkoušky, kdy se v podstatě nedá ovlivnit hodnocení žáka. Tento způsob zkoušky zajistí do velké míry celonárodní srovnání studentů stejných oborů.“ Upozorňuje ale také na nutnost dořešit některé praktické okolnosti: „Dle mého názoru se bude muset promyslet, jak upravit možnosti občerstvování žáků v průběhu zkoušky, protože předpokládám, že se zkouška nebude moci přerušovat. Možná by bylo lepší rozdělit zkoušku na dvě části s krátkou přestávkou,“ dodává pan Hataš. Některé školy přicházejí také s návrhy na různá drobná vylepšení systému a na základě pilotáží se upravují i banky úkolů, aby lépe odpovídaly nové formě zkoušky.

I když je adaptace žáků poměrně rychlá, budou mít školy možnost nový systém dostatečně vyzkoušet. Od ledna 2016 bude zpřístupněn školám ve všech oborech, v nichž jsou již vytvořeny banky úkolů. V současnosti jde o 45 oborů, kde se vzdělává největší množství žáků. Pro ostatní obory budou banky úkolů připraveny ve školním roce 2016/2017. Podle připomínek škol, které si písemky na počítači se svými žáky vyzkouší nanečisto, budou banky úkolů dále upravovány.

Pilotní školy:

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779

Střední odborné učiliště, Hubálov 17, Loukov

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298, Praha 5

Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2

Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566

SOU Ohradní, Ohradní 57, Praha 4

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10

 

Jak nová aplikace funguje, se dozvíte zde:

 zkouskovy_server.docx (12,46 KB)