Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Bedřichovská 1960/1

Základní škola a mateřská škola Na Slovance

Bedřichovská 1960/1, Libeň, 182 00 Praha 8

tel.: +420 286 589 718

e-mail: slovanka@zsnaslovance_cz