Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589

Základní škola a Mateřská škola Nymburk – příspěvková organizace

Komenského 589, 288 02 Nymburk

tel.: +420 325 519 512

e-mail: info@zs-komenskeho_cz