Základní škola a Mateřská škola, Sdružení 1080/2a

Základní škola a Mateřská škola

Sdružení 1080/2a,  Nusle, 140 00 Praha 4

tel.: +420 241 403 504

e-mail:  skola@zssdruzeni_cz