Základní škola a mateřská škola Grafická, Grafická 1060/13

Základní škola a mateřská škola Grafická 

Grafická 1060/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

tel.: +420 257 329 382

e-mail: info@zsgraficka_cz