Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

Uhelný trh 425/4, Staré Město, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 211 872

e-mail: info@branajazyku_cz