Základní škola Ostrava, Nádražní 1217/117

Základní škola Ostrava - příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: +420 596 116 289 

e-mail: skola@zsnadrazni_eu