Základní škola, Praha 2, Londýnská 782/34

Základní škola

Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2

tel.: +420 224 254 784

e-mail: internet@londynska_cz