Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec

Husova 142/44, 460 01 Liberec

tel.: +420 731 632 396

e-mail: reindlova@zskola_cz