Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

tel.: +420 603 198 107

e-mail: reditelna@zsprosetice_cz