Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, které ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadání potřebám žáků s tělesným postižením.


Metodické materiály ke stažení:

telesne_postizeni_aktualizovane.docx telesne_postizeni_aktualizovane.docx (84,13 KB)

Autorkou je Mgr. Ludmila Štarhová, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Křižíkova 1694/11 Brno  

telesne_postizeni_Tkalcovske_prace_aktualizovane.docx telesne_postizeni_Tkalcovske_prace_aktualizovane.docx (4,63 MB)

Úprava podmínek praktické zkoušky pro žáky s tělesným postižením oboru vzdělání 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba, zaměření:Tkalcovské práce

Autorkou je Mgr. Jana Říhová, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno