Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocí zraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci.

  • Prezentaci o tom, jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením najdete zde:

Zrakove_postizeni.pptx Zrakove_postizeni.pptx (934,60 KB)