Změna RVP pro gymnázia v roce 2016

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnázií.

Ministryně mění:

  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou,
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a 
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přílohou tohoto článku je text opatření ministryně a jeho příloha - Příloha (Dodatek k RVP G – obor 79-41-K/41 Gymnázium a vyšší stupeň víceletých gymnázií (79-41-K/61 a 79-41-K/81), RVP GSP – obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou (79-42-K/61 a 79-42-K/81), RVP DG – pilotní verze (č. j. 9847/2009-230) – pro dobíhající obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, RVP DG – (č. j. MSMT-4159/2015-2) – pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium).

Opatření ministryně k úpravám RVP gymnázia

Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.