Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv. zkouškový server. Ten v minulých měsících výborně obstál při zátěžové zkoušce na sedmi pilotních školách. Zadání je vygenerováno těsně před zkouškou pro každého žáka zvlášť, takže nehrozí předčasné vyzrazení témat ani opisování.

Zkouškový server fungoval při pilotáži velmi dobře. Pilotní školy si stáhly instalátor, který jim umožnil propojit se s centrálním systémem, a tak získat banky úkolů pro vyučované obory. Poté bylo vygenerováno zadání pro každého žáka. Vyplňovat úlohy na počítači není pro žáky složité a zvládli to bez předchozího zaškolení. To se týká i grafického editoru, který umožňuje kreslit obrázky či schémata. Navíc se ukázalo, že žáky zkouška na počítači mnohem víc baví oproti běžným zkouškám na papíře.

Pilotní školy novou aplikaci chválí: „Průběh pilotního zkoušení elektronickou formou proběhl naprosto bezproblémově, překvapila nás rychlá adaptace žáků a  jejich správná orientace v zadaných otázkách,“ říká např. Ivo Krajíček, ředitel Střední školy obchodní v Praze 2. „Velice kladně hodnotíme celkové zefektivnění a zrychlení práce při opravování písemné zkoušky. Část žáků má problém s kvalitou psaní. Tím, že vykonávali zkoušku na PC, nemusíme obtížně luštit text, který by jinak napsali při klasických písemných zkouškách,“ upozorňuje ve svém hodnocení pilotáže ředitel SOU v Hubálově Miroslav Kolomazník. Některé školy přicházejí také s návrhy na možná vylepšení systému a na základě pilotáží se upravují i banky úkolů, aby lépe odpovídaly nové formě zkoušky.

I když je adaptace žáků poměrně rychlá, budou mít školy možnost nový systém dostatečně vyzkoušet. Od ledna 2016 bude zpřístupněn školám ve všech oborech, v nichž jsou již vytvořeny banky úkolů. V současnosti jde o 45 oborů, kde se vzdělává největší množství žáků. Pro ostatní obory budou banky úkolů připraveny ve školním roce 2016/2017. Podle připomínek škol, které si písemky na počítači se svými žáky vyzkouší nanečisto, budou banky úkolů dále upravovány.

Jak nová aplikace funguje, se dozvíte zde:

 zkouskovy_server.docx (12,46 KB)