Archiv

V průběhu projektu P-KAP (2016-2021) vzniklo postupně několik verzí pojetí tematických obsahových oblastí - oblastí intervence se zaměřením na různé cílové skupiny. Pojetí byla postupně aktualizována s ohledem na vývoj, aktuální dění a trendy v dané oblasti

Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP: 

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických oblastech (tzv. povinných a nepovinných oblastech intervence), jež jsou využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. První verze (2017) jsou určené zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu je dále rozšiřováno a konkretizováno. Verze (2019) pro decizní sféru, obsahující kromě  obecného úvodu (část I., aktualizace 2020) podrobného pojetí oblasti intervence (část IV.) též manažerské shrnutí a podrobnou SWOT analýzu (II. a III. část), byla nově aktualiována v srpnu 2020.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a  kreativě:                                      2017            2020        Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Podpora polytechnického vzdělávání:                                                                      2017            2020        Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů                                       2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzděl.:     2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj    škol jako center celoživotního učení:                                                         2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Podpora inkluze:                                                                                                       2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj výuky cizích jazyků:                                                                                      2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Digitální kompetence:                                                                                               2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Čtenářská a matematická gramotnost:                                                                     2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza