Pojetí tematických oblastí

Předkládaná sada materiálů byla zpracovaná v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), jehož cílem je přinést model strategického řízení a akčního plánování do vzdělávání na úrovni krajů, středních škol a vyšších odborných škol. Pojetí devíti klíčových tematických oblastí přináší informace potřebné pro plánování a řízení jejich rozvoje.

Autoři – garanti intervencí projektu P-KAP – přinášejí pohled na zahraniční i tuzemské vývojové trendy v jednotlivých oblastech (vč. historického kontextu, který může být důležitý v otázkách přenositelnosti konkrétních modelů rozvoje). Ukazují zároveň silné i slabé stránky dané oblasti v tuzemském vzdělávacím systému, příležitosti, hrozby, možné cesty rozvoje a jeho podpory ze strany decizní sféry na různých rozhodovacích úrovních.

Pojetí oblasti Podpora inkluze v projektu P-KAP

Pojetí oblasti: Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Pojetí oblasti: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Pojetí oblasti: Podpora polytechnického vzdělávání

Pojetí oblasti: Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Pojetí oblasti: Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Pojetí oblasti: Rozvoj výuky cizích jazyků

Pojetí oblasti: Digitální kompetence

Pojetí oblasti: Čtenářská a matematická gramotnost

 

Archiv