CEFIF Portál

CEFIF-P.gif

CEFIF Portál naleznete na adrese https://cefifportal.nuv.cz.

CEFIF Portál ve své současné podobě obsahuje tyto dílčí části – nazývejme je třeba moduly: registrace/přihlášení, dotazník, správa zaměstnanců, platby zdravotního pojištění a platby sociálního pojištění (poslední 3 budou spuštěny k 1. 10.).

O finální podobu se zatím nejedná, na nastavení jednotlivých částí neustále pracujeme a do budoucna chceme přidat i další funkce, resp. moduly této aplikace. Proto budeme velmi rádi za každou vaši poznámku nebo připomínku či podnět ke zlepšení. Pro lepší představu, jak to bude celé fungovat, jsme pro vás připravili také vývojový diagram.


CEFIF_portal_vyvojovy_diagram.jpg

V rámci registrace si můžete zvolit ze dvou forem podnikání. První je FO - podnikatel, živnostník, druhou představuje PO, resp. společnost s ručením omezeným. Jedná se o dvě z nejčastěji využívaných právních forem podnikání v praxi, ale i v rámci fiktivních firem.  V návaznosti na výběr formy podnikání si tedy v procesu registrace zvolíte, zda se chcete zaregistrovat jako FO nebo společnost s ručením omezeným. Dále vyplníte požadované informace. Velmi důležitou částí registrace je vybrat správné jméno vaší firmy. Mělo by být unikátní, což si můžete ověřit přímo při registraci (konkrétně to znamená, že vámi zvolený název firmy nepoužívá nikdo jiný), dále by mělo být výstižné, jednoduché a mělo by charakterizovat činnost vaší firmy.

V případě, že máte všechny potřebné údaje vyplněné, odešlete registraci ke zpracování. Systém po vás bude chtít, abyste uvedli 2 varianty obchodního jména (druhé prosíme uveďte do poznámky) – to pro případ, kdyby to hlavní nebylo možné použít. Pracovníci CEFIF vám registraci buď schválí, a pak obdržíte schvalovací e-mail s vygenerovaným IČ a heslem a automaticky se vytvoří uživatelský účet pro vaši FF, nebo zamítnou – to v případě, že ani jeden ze zvolených názvů fiktivní firmy nesplní tyto podmínky:

  • je unikátní, to jest, v síti není firma, která tento název již používá a ani není v síti obchodní jméno podobné tomu zvolenému;
  • je nezávadný, tj. není v rozporu s dobrými mravy, popř. neasociuje název, který by mohl být v rozporu s dobrými mravy;
  • nejedná se o registrované jméno velké reálné obchodní společnosti (pokud nemáte od nich povolení, že jej můžete pro školní účely užívat).

Pokud tato situace nastane, je potřeba procesem registrace projít znovu. Po obdržení schvalovacího e-mailu se přihlásíte do aplikace CEFIF Portál a můžete začít využívat všechny možnosti, které vám aplikace nabízí.

Dalším krokem po registraci/přihlášení do CEFIF Portál je vyplnění dotazníku o vaší fiktivní firmě. Tyto údaje jsou pro nás velmi důležité, proto vás žádáme o jejich brzké doplnění. Uvedené údaje slouží pro evidenci fiktivních firem v České republice a údaje z databáze exportujeme do seznamu fiktivních firem, díky kterému je pro vás jednodušší najít toho správného obchodního partnera. No a ta firma, která se jenom registruje, ale nevyplní další údaje, bude hůře dohledatelná. Údaje zasíláme také do světové databáze EUROPEN – PEN International, v rámci které si můžete vybírat své zahraniční obchodní partnery. V neposlední řadě využijeme tyto informace pro různé analýzy a statistiky týkající
se fiktivních firem u nás i pro porovnání se zahraničím.

Dalším významným modulem je obchodní rejstřík, který simuluje reálný návrh zápisu do OR. Pro snadnější orientaci jsme pro vás připravili prezentaci s postupem a reálnou ukázkou, jak postupovat při vyplňování návrhu. Žádosti o úpravu nebo doplnění formulářů bude CEFIF zaznamenávat přímo do aplikace, nebudete tedy muset zasílat žádné e-maily. Po správném vyplnění a obdržení všech potřebných dokumentů se vám obratem vygeneruje výpis z obchodního rejstříku. Nemusíte už tedy čekat na jeho zaslání.

V případě zájmu a po předchozí domluvě je možnost domluvit se na hovoru přes některou z online komunikačních platforem. Kontaktní osobou je Ing. Lukáš Hula (lukas.hula@npi_cz).

Informační dokumenty ke stažení:

CEFIF_portal_registrace_prihlaseni_vyvoj_diagram.jpg
cefif_portal.pptx
Nástěnka CEFIF Portal.pdf
Návod na elektronické bankovnictví CEFIF.pdf
Průvodce návrhem zápisu do OR.pdf