Certifikáty CEFIF

Fiktivní firma, která splní všechna níže uvedená kritéria může požádat CEFIF o udělení Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát nedostanou všichni žáci, ale je urče jenom těm nejlepším (zhruba jedné čtvrtině žáků). O certifikát požádá vyučující fiktivní firmy.

Kritéria pro udělení certifikátu:
  1. Celková hodinová dotace minimálně tři týdenní vyučovací hodiny celkem za studium (možnost např. i 2 roky po 2 hodinách týdně).
  2. Účast firmy na dvou regionálních nebo jednom mezinárodním veletrhu fiktivních firem (žák, který certifikát obdrží, se musí osobně zúčastnit alespoň jednoho veletrhu).
  3. Firma je úspěšně založena nebo úspěšně prošla změnou vlastníků.
  4. Firma je přihlášena a odevzdává vyplněné formuláře zdravotního pojištění (nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců).
  5. Firma je přihlášena a odevzdává vyplněné formuláře sociálního pojištění (nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců).
  6. Firma je registrována na finančním úřadě k dani z příjmu a k DPH a nejméně jednou odevzdala přiznání k dani z příjmu.

Vyučujicí má nárok navrhnout až 1/4 žáků fiktivní firmy na zisk našeho certifikátu. Při obchodování se zahraničím, nebo velmi dobrých výsledcích firmy na veletrzích, je možné individuálně s CEFIF vyjednat několik certifikátů navíc.

Pokud firma nesplňuje všechny výše uvedené podmínky, tak má nárok na 1 certifikát.

certifikat_ukazka_NUOV.jpg certifikat_ukazka_NUOV.jpg (213,67 KB)

Certifikat_verze_2012.pdf Certifikat_verze_2012.pdf (207,55 KB)

Certifikat_verze_2020.pdf Certifikat_verze_2020.pdf (343,51 KB)

Certifikat_verze_2021.pdf Certifikat_verze_2021.pdf (261,53 KB)