Soutěže CEFIF

Přinášíme výsledky obou soutěží CEFIF.

Soutěž o nejlepší slogan

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší český slogan fiktivní firmy. Posuzovat budeme vazbu k předmětu podnikání, údernost, vtipnost, smysl, zapamatovatelnost. Pokud máte veršovaný slogan, tak prosíme dbejte na to, aby se shodoval rytmus a pokud možno počet slabik. Slogany vkládejte přes aplikaci Forms.

Uzávěrka soutěže je 6. března 2022.


Soutěž o nejlepší vizitku

Vizitka je jednak důležitým marketingovým nástrojem, jednak se nám velmi líbí výsledky Vaší práce. Vizitky, prosíme, zasílejte poštou na jméno Ing. Lukáš Hula, CEFIF, Weilova 6, 102 00 Praha 10. Doručení pošty potvrdíme zasláním e-mailu. V jedné obálce je možné zaslat vizitky více firem (ale každá firma může zaslat jenom jednu verzi vizitky). Neakceptujeme vizitky zaslané e-mailem, protože je není možné porovnat s ostatními.Vzhledem k epidemiologickým opatřením nejspíše nebude možné předat vizitky osobně. Hodnotit budeme grafickou podobu, souvislost s předmětem podnikání, x-faktor a správné rozměry vizitky. Správné rozměry vizitek naleznete např. na https://www.tisknisi.cz/cs/tip/jake-existuji-rozmery-a-formaty-vizitek.

Uzávěrka soutěže je 6. března 2022.