Metodický portál RVP.CZ

Metodický portál  RVP.CZ  je unikátním prostředím nabízejícím metodicko-didaktickou podporu pedagogům předškolního, základního, gymnaziálního, odborného, speciálního, jazykového a neformálního vzdělávání.

Metodický portál RVP.CZ je také cenné úložiště garantovaných materiálů pro výuku a vzdělávání odborné i laické veřejnosti, prostor pro sdílení zkušeností učitelů v oblasti regionálního školství i zdroj informací a inspirace pro studenty VŠ a pedagogy pedagogických směrů. Dlouhodobým cílem portálu je vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. (Více zde.)


Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

 

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

 

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

 

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

 

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.