Instruktor praktického vyučování - 13. září

Volná místa v kurzu pro lektory

Jednodenní kurz je zdarma a bude se konat 13. září 2017 od 9 hodin v Národním ústavu pro vzdělávání (Weilova 1271/6, Praha 10).

Pro koho je kurz určen?

Kurz Instruktor praktického vyučování je určen k proškolení lektorů, kteří mohou samostatně působit v rámci své školy a regionu a připravovat instruktory ve firmách podle potřeby. 

Účastníci kurzu by měli být v ideálním případě učitelé odborného výcviku nebo teoretického odborného předmětu. Od NÚV dostávají osvědčení o absolvování kurzu. Povinností těch, co projdou proškolením a získají kurz pro využití, je každoročně informovat NÚV o využití kurzu a o počtu proškolených instruktorů.

Jak se mohu přihlásit?

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 7. září na e- mail martina.kanakova@nuv_cz

Kdo je to instruktor praktického vyučování?

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec firmy nebo instituce, která na základě smlouvy se školou (tzv. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování) realizuje praktické vyučování - odborný výcvik nebo odbornou praxi žáků v reálném pracovním prostředí. Instruktor je důležitou osobou, která se podílí na přípravě žáků, je s nimi v přímé interakci a je proto žádoucí, aby měl možnost získat pro výkon této činnosti takové znalosti, které mu pomohou zorientovat se v dokumentech školy a v dalších souvislostech.

Jaká je vazba na profesní kvalifikaci?

V dubnu 2017 byla schválena profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování, která vznikla na podnět zaměstnavatelů zapojených v projektu Pospolu. Nyní je možné stát se autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci. https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1356-Instruktor_u_poskytovatele_praktickeho_vyucovani/revize-1690

Zájemci o získání profesní kvalifikace pak mohou na výše zmíněný kurz navázat zkouškou profesní kvalifikace.