Analýzy trhu práce a vzdělávání

Publikace o těchto tematických oblastech: postavení absolventů na trhu práce, jejich nezaměstnanost, úspěšnost v terciárním studiu, shoda vzdělání a pracovního uplatnění, požadavky zaměstnavatelů na přípravu žáků, pohled úřadů práce, uplatnění žáků se SVP.

Další publikace hledejte pomocí vyhledávače, v katalogu knihovny nebo na stránkách jednotlivých projektů.


2019

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2018.pdf

Chamoutová D., Kleňha D., Koucký J., Trhlíková J., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P.  Praha: NÚV, 2019. 92 stran. 
ISBN: 978-80-7481-233-0

2018

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – 2017/18
Kleňha, D., Vojtěch, J. NÚV, Praha 2018, 58 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018
Mgr. Martin Úlovec, Ing. Jiří Vojtěch. Praha, NÚV, 2018, 42 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
Doležalová G., Chamoutová D., Novotná H., Paterová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P. Praha: NÚV, 2018. 84 stran. ISBN: 978-80-7481-205-7

Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa 
Trhlíková, J. Praha: NÚV, 2018. 56 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18 
Chamoutová, Daniela - Vojtěch, Jiří  Praha 2018. 51 stran

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání - vzdělanostní a oborová struktura 2016/17

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2018. 39 s.

2017

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2017. 45 s.

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Stavebnictví

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2017. 42 s.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2017, 67 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2017. 42 s.

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol

Chamoutová, Daniela - Vojtěch, Jiří - Chomová, Pavla. Praha: NÚV, 2017. 51 s.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2017. 40 s.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2016

Novotná, Hana - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV: 2017, 53 s.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016

Doležalová, G. - Chamoutová, D. - Paterová, P. - Trhlková, J. - Úlovcová, H. - Úlovec, M. - Vojtěch, J. Praha: NÚV, 2017. 83 s. ISBN: 978-80-7481-188-3 (tištěná verze) ISBN: 978-80-7481-189-0 (pdf).

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚV, 2017. 46 stran.

2016

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 40 stran. 

Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé - 2016

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2016. 48 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa - šetření 2015. Profily vybraných skupin učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 55 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce – I. etapa - šetření 2015. Srovnání vybraných skupin učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 55 stran.

Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ

Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV 2016. 39 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2015/16

Vojtěch, Jiří - Paterová, Pavla. Praha: NÚV 2016, 48 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015 

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN: 978-80-7481-154-8 (pdf).

2015

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2015. 68 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 53 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2015. 48 stran. 

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

30. srpen 2015 -31. srpen 2015

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2014/15

Vojtěch, Jiří – Paterová, Pavla. Praha: NÚV, 2015. 48 stran.

Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v letech 2013 až 2016.

2014

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 40 stran.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2014

Šetření názorů absolventů VOŠ  tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 63 stran.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů - 2014

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 59 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2013

Burdová J., Doležalová G., Chamoutová D., Strádal J., Šťastnová P., Tillner J., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Vongreyová J.; Praha: NÚV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7481-031-2.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 41 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 2014

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 35 stran.

Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v letech 2013 až 2016.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2013

Kuchař, Pavel – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 75 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2013/14

Vojtěch, Jiří - Paterová, Pavla. Praha: NÚV, 2014. 46 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 52 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 40 stran.

2013

Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v letech 2013 až 2016.

Předčasné odchody žáků ze středních škol - názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2013, 60 stran.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012

Šťastnová, Pavlína - Tillner, Jiří. Praha: NÚV 2013, 64 stran.

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol - technické obory

Zpráva ze šetření zaměstnavatelů vybraných technických oborů. Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV 2013. 44 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Burdová, Jeny - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 59 stran.

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami

Vongreyová, Jana. Praha: NÚV, 2013. 14 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2012

Doležalová, Gabriela – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 41 stran.

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Strádal Jiří a kol. Praha: NÚV, 2013. 40 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Burdová J., Drahoňovská P., Eliášková I., Chamoutová D., Koucký J., Lepič M., Šťastnová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J. ; Praha: NÚV, 2013. 88 stran. ISBN 978-80-87652-99-2.  

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2012/13

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚV, 2013. 43 stran.

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Zpráva ze šetření absolventů škol. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 40 stran.

2012

Kvalifikační potřeby trhu práce

Analýza vývoje a projekce odvětvových, profesních a vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a EU. Lepič, Martin - Koucký Jan. Praha: NÚV 2012, 80 stran. 

Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách

Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2012, 40 stran. 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2011/12

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela; Praha: NÚV, 2012. 50 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J.; Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.

2011

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2010

Studie z roku 2011 mapuje poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Metodická příručka se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.

Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání

Cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11. Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran.

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011. 56 stran.

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 52 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, Pavlína. Praha: NÚOV 2011, 77 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří.  Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5.

Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2011. 52 stran.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha: NÚOV, 2011. 50 stran.

2010 a starší

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Trhlíková, J.: Praha: NÚOV, 2010. 46 stran.

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 40 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010

Burdová, J. – Chamoutová, D.; Praha: NÚOV 2010, 68 stran.

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 48 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Trhlíková, J. – Chamoutová, D. – Skácelová, P. – Burdová, J.; Praha: NÚOV 2010, 88 stran. ISBN 978-80-87063-28-6.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010. 47 stran.

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Trhlíková, J.; Praha: NÚOV 2009, 51 stran

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2009

Chamoutová D.; Praha, NÚOV 2009, 68 str.

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize - 2009

Skácelová, P. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2009, 33 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P.; Praha: NÚOV 2009, 100 stran, ISBN 978-80-87063-21-7.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů

Burdová, J. - Paterová, P.; Praha: NÚOV 2009, 27 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Vojtěch, J. - Chamoutová, D. – Skácelová, P., Praha: NÚOV 2009, 54 stran

Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV.  Trhlíková J. ; Praha: NÚOV 2009.

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.  

Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí

Koucký, J. – Lepič, M.; Praha, NÚOV 2008, 92 stran

řipravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

(Srovnání situace absolventů středního odborného vzdělávání s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia)  Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H.; Praha, NÚOV 2008. 31 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 70 stran

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled

Kalousková, P. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 44 stran

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2008

Šťastnová, P. - Kalousková, P. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 89 stran.

Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce

(Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia) Křížová, E. - Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 33 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii – 2007/08

Vojtěch, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 53 stran.

Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G. – Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 80 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2007, 35 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J.; Praha, NÚOV 2007, 61 stran

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 55 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2006/07

Vojtěch, J. – Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2007, 42 stran

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P.; Praha, NÚOV 2007, 104 stran. ISBN 978-80-85118-00-1. 

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J. – Trhlíková, J. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 36 stran.

Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa

(Šetření absolventů středních odborných škol tři roky od ukončení studia na SOŠ) Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 38 stran.

Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání

Doležalová, G.; Praha, NÚOV 2006. 62 stran

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2006

Šťastnová, P. – Kalousková, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J; Praha, NÚOV 2006, 80 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006, 38 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 67 stran.  

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii - 2005/06

Vojtěch, J. - Doležalová, G. - Festová, J.; Praha, NÚOV 2006

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa

(Šetření absolventů tříletých učebních oborů šest let od ukončení studia na SOU) Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 40 stran

Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání

Sukup, R. - Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005.

Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005, 64 stran.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2005

Vojtěch, J. - Doležalová, G.; Praha, NÚOV 2006, 44 stran.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. – I. etapa

(Šetření názorů budoucích absolventů VOŠ) Trhlíková, J. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii 2004/05

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2005. 40 s.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006

Profesní nároky sektorů a odvětví – 2004

(šetření vědecko-technických parků v České republice) Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 26 stran

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004

(šetření v sekundárním sektoru) Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2004

Festová, J.; Praha, NÚOV 2004. 63 s.

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění. SOŠ – I. etapa

(Šetření názorů budoucích absolventů SOŠ) Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/2004

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 40 s.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Praha, NÚOV 2004, 80 s.

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004

Vojtěch, J. – Trhlíková, J.; Praha, NÚOV 2004. 42 s.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2003

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003. 65 stran

Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2003

Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 81 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce – 2002/03

Vojtěch, J. – Festová, J.; Praha, NÚOV 2003.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J .; Praha, NÚOV 2003

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

(Šetření absolventů tříletých učebních oborů tři roky od ukončení studia na SOU) Trhlíková, J. – Vojtěch, J. – Úlovcová, H.; Praha, NÚOV 2003.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2002

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2002. 54 stran

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2002

Vojtěch, J. - Festová, J.; Praha, NÚOV 2002

Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborným vzděláním - 2001

Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2001; 36 stran

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění

Pracovní texty projektu „Uplatnění absolventů škol:analýza a výhled“ 12/2000 (Šetření názorů budoucích absolventů SOU) Úlovcová, H. - Berný, L. - Šťastnová, P. - Vymětalová, S.; Praha, ÚIV - NÚOV - CSVŠ, 2000