Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Burdová, Jeny - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 59 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,85 MB)

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů z konce dubna 2013, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2012).   

Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Po roční přestávce je publikace doplněna také o údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni. 

Publikace byla financována z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP v podmínkách kurikulární reformy.


zpráva ke stažení Předběžná zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2013 - ke stažení (769,30 KB)

Předběžná zpráva stručně informuje o situaci absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce v prvním roce po ukončení studia. Kromě údajů o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů škol jsou zde uvedena především srovnání měr nezaměstnanosti čerstvých absolventů v dubnu 2013 oproti stavu v dubnu 2012, a to v členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání.