Evropské jazykové portfolio

Evropské jazykové portfolio (EJP) je sebehodnotícím nástrojem navrženým Radou Evropy, který pomáhá uživatelům uvědomit si a zaznamenat svou aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Využít jej mohou všichni od malých dětí až po dospělé. 

Evropské jazykové portfolio zahrnuje deskriptory, pomocí nichž se můžete zorientovat v úrovních A1–C2 při sebehodnocení, a pomůže Vám správně si vyplnit jazykový pas. EJP slouží i jako úložiště pro dokumenty dokládající studium a další zkušenosti s cizím jazykem, včetně poznávání cizojazyčných kultur při jazykové výuce, kurzech a ve volném čase.

V České republice právě vznikla on-line verze Evropského jazykového portfolia, které zdarma naleznete na www.evropskejazykoveportfolio.cz.Více o e-portfoliu najdete v článcích Jazykové portfolio si můžete vyplnit přímo na internetu a K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?