Na čem pracujeme

V oblasti neformálního vzdělávání pracujeme nyní zejména podpoře cizinců připravujích se na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt a škol tuto zkoušku vykonávajících. NÚV realizuje zároveň Individuální projekt národní Pilot ZUŠ, v němž se vytvořil Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání a nyní se metodicky řídí jeho zavádění do škol.

Občanství - internetové stránky v provozu

Od nového roku musejí žadatelé o udělení státního občanství České republiky úspěšně složit nejen zkoušku z českého jazyka, ale nově i zkoušku z českých reálií.

 

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice

Pro udělení trvalého pobytu v České republice musí každý cizinec složit zkoušku z českého jazyka. NÚV koordinuje přípravu těchto zkoušek a Systém přípravy a podpory pro tuto zkoušku.

 

Pilot ZUŠ

Obsahem projektu Pilot ZUŠ je zajistit podporu pro pilotní a partnerské základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe.