Vzdělávání a trh práce

Oddělení zajišťuje monitoring potřeb trhu práce a poskytuje tak potřebnou zpětnou vazbu počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zajišťuje přístup k informacím z oblasti trhu práce a vzdělávání v rámci Informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce (www.infoabsolvent.cz) MŠMT, KÚ, ÚP ČR, školám, žákům a jejich rodičům, zaměstnavatelům. Dále vytváří analytické podklady pro MŠMT k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování.

Je důležité, aby pracovní síla, která vstupuje na trh práce, byla již v rámci vzdělávacího procesu připravována tak, aby byla dobře uplatnitelná, schopná pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a připravená dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

Vzdělávání a trh práce v ČR


Vzdělávání a trh práce v krajích ČR