K jednotné závěrečné zkoušce se mohou zapojit všechny školy s učebními obory

Ředitelky a ředitelé škol s obory vzdělání kategorie H mají přístup do informačního systému NZZ k jednotným zadáním pro obory, které má škola zapsány ve školském rejstříku. Jednotné zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) je zpřístupněno vždy v březnu daného školního roku, přístup je ukončen v říjnu. Při přípravě na závěrečné zkoušky podle jednotného zadání se školy řídí metodickými pokyny, které získají na metodických seminářích organizovaných v březnu a dubnu k jednotlivým jednotným zadáním. 

  • Škola, jejíž žáci skládají novou závěrečnou zkoušku, prezentuje tuto skutečnost bannerem umístěným na školním webu. 
  • Žákům, kteří složí závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání mohou školy vydat spolu s výučním listem i certifikát projektu NZZ.

Banner  - pro školy, které využívají jednotná zadání u závěrečných zkoušek
Potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání