Oslovování žáků - sjednocení dikce JZZZ

12.1.2010 Při příp. oslovování žáků v JZZZ je žádoucí používat výhradně vykání (jde o dospělé osoby). Při kontrole zadání upravte dikci v tomto směru.