Poznámka o zařazení testu do písemné zkoušky

12.1. 2010 - V případě, že je v JZZZ k tématu písemné zkoušky přiřazen test, je třeba poznámku o jeho zařazení zanést ke každému tématu do oddílu organizační pokyny.

Lze využít např. následující formulace:

a) JZZZ obsahuje x témat, která zahrnují řešení testu (pokud je u každého tématu stejné znění organizačních pokynů).

b) V rámci řešení tématu žáci zpracovávají test  (pokud je u jednotlivých témat odlišné znění organizačních pokynů).