Rozkopírování témat

Datum: 25.9.2009, aktualizováno 25.10.2009 Rozkopírování témat ústní zkoušky v Tvůrci JZZZ

V Tvůrci JZZZZ jsou ve struktuře jednotného zadání uvedena dosud pouze 2 témata pro ústní zkoušku. Autorský tým připraví strukturu jednoho tématu ústní zkoušky, tj. odstraní oddíly, které nebudou ve struktuře naplněny. V případě, že je v JZZZ k ústní zkoušce zařazen blok podotázek Obecný přehled ze světa práce, upraví text související s přiřazováním podotázek k tématům ústní zkoušky na základě nových pokynů (viz. 3 Přiřazování podotázek Obecný blok ze světa práce k tématům ústní zkoušky). Editor pak odešle zprávu Dr. Bernému, aby bylo provedeno rozkopírování upraveného tématu na všech 30 témat ústní zkoušky: libor.berny@nuov_cz.