Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.

Jednotná zadání se SOP

Kód oboru

Název oboru

23-63-H/001

Hodinář

29-54-H/01

Cukrář

29-54-H/002

Cukrář-výroba

41-51-H/013 Včelař

41-54-H/002

Kovář a podkovář

65-51-H/01

Kuchař-číšník

65-51-H/01

Kuchař-číšník, zaměření kuchař

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník, servírka 

65-51-H/002

Kuchař-číšník pro pohostinství

65-52-H/001

Kuchař

65-53-H/001

Číšník-servírka

66-53-H/01

Operátor skladování

66-53-H/003

Operátor skladování

69-51-H/01

Kadeřník

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/001

Umělecký kovář a zámečník

82-51-H/04

Umělecký keramik