Změny a doplnění pokynů k tvorbě JZZZ

27. 11. 2009        Kopírování kapitol a oddílů v Tvůrci JZZZ

Postup:

Ve stromové struktuře si zvolíte kapitolu nebo oddíl, jehož kopii chcete udělat.

Stisknete pravé tlačítko myši a vyberete možnost kopírovat.

Objeví se okno, kde je

  • umístění, kam budete kopírovanou kapitolu nebo oddíl vkládat.
    a)      Vyberete ve stromové struktuře nadřízenou kapitolu
    b)      a v ní umístění nové kapitoly či oddílu – je tam text „Umístěte sem“

Upozornění: lze umístit kopii kapitoly či oddílu pouze na stejné úrovni např. vytvořit kopie dalších témat v písemné či praktické zkoušce. Nelze umístit kopii v rámci stromové struktury do úrovně výše nebo níže.

  • název nové kapitoly nebo oddílu, kde napište, jak se nová kapitola nebo oddíl bude jmenovat.
  • nastavení, kde jsou přenášeny vlastnosti původního oddílu nebo kapitoly (zda se má uvádět v obsahu  a u oddílu i navíc, zda je určen i pro učitele)

Po vyplnění těchto informací potvrdíte vše kliknutím na tlačítko „OK“, informace se odešlou na server jednotných zadání a ve struktuře se objeví nová kapitola či oddíl.

Pokud budete mít k tomuto postupu nějaké dotazy, prosím pište na e-mail  libor.berny@nuov_cz