Zpracování správných řešení

Datum:18.10 2009  Zpracování správných řešení u témat písemné zkoušky

V průběhu tvorby JZZZ jsme zaznamenali několik dotazů k tomu, jak mají být zpracována správná řešení u témat písemné zkoušky, jestliže jsou témata zadána tak, že vyžadují zpracování volného textu žákem.

K jednotlivým tématům písemné zkoušky se zpracovávají vždy tzv. správná řešení. O způsobu jejich zpracování však rozhodujete na základě charakteru tématu:

1. Je-li téma založeno na zpracování jednoznačných stručných a krátkých odpovědí žáka, obsahuje-li výpočty, stručný výčet pracovních operací, popis pracovního postupu, strojů, nástrojů apod., je žádoucí správná řešení do JZZZ přímo vypracovat.  Učitelé tak v rámci zadání získají shrnující podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka, které nemusí dopracovávat, propočítávat výsledky či vyhledávat odpovědi na některé otázky v různých materiálech (učebnicích, normách apod.).

2. Je-li téma založeno na zpracování odpovědí formou volného textu žáka k daným otázkám a úlohám, lze správná řešení zpracovat jako  orientační  údaje  k tomu, jaké základní informace by odpovědi žáka měly obsahovat. Např. lze heslovitě sepsat základní body žákovy správné odpovědi a upozornit na to, co nesmí v odpovědi chybět.