Aktualizace správných řešení v oboru Kuchař – číšník

Vzhledem k tomu, že od roku 2014 platí nový Občanský zákoník, bylo třeba aktualizovat některá témata v oboru Kuchař – číšník.

Na základě upozornění ze školy provedli autoři témat pro obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař – číšník dílčí aktualizaci v části jednotného zadání věnované správným řešením. Aktualizace byla potřebná vzhledem k tomu, že vstoupil v platnost nový Občanský zákoník, a týkala se témat T – 9765 (12-09, zaměření číšník), T – 57149 (13-05, zaměření číšník), T – 3972 (12-08, zaměření kuchař - číšník), T – 78182 (13-09, zaměření číšník). Jedná se o témata, která byla zpracována před změnou legislativy. Zadání pro žáka zůstalo beze změny.