HK ČR ocenila nejlepší absolventy středních škol

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30. října 2014 ocenila nejlepší absolventy středních škol. Letošní 19. ročník hostil 267 nejlepších absolventů ze 44 škol. Ocenění získali také vítězové soutěže samostatných odborných prací, která proběhla v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Osvědčení nejlepšího absolventa HK ČR dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů a slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi. Žáci si společně s osvědčením přebírali i dokumenty Europass, které jim pomohou při hledání zaměstnání za hranicemi. Spolu s absolventy byly v průběhu obou slavnostních dnů oceňovány i jednotlivé školy.

V prvním slavnostním dni za účasti viceprezidenta HK ČR Zdeňka Somra a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce byli oceněni žáci řemeslných a technických oborů. Součástí předávání bylo i vyhlášení nejlepších odborných prací, kterých se letos do soutěže přihlásilo více jak padesát. Soutěž samostatných odborných prací proběhla ve dvanácti oborech. Kritérium pro hodnocení samostatných odborných prací je odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu. Hodnoticí komise byla složena ze zástupců a odborníků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, HK ČR a řešitelského týmu projektu Nová závěrečná zkouška 2, která má za cíl sjednotit zadání u závěrečných zkoušek na středních školách a vytvořit zadání pro každý obor vzdělání. Komise vybrala 15 nejlepších prací.

Druhý slavnostní den byl ve znamení gastronomických oborů a oborů služeb. Absolventi přebírali ocenění z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého. „Gratuluji všem oceněným absolventům i školám, děkuji rodičům a rodinným příslušníkům za to, že vedou své potomky k odbornému vzdělávání a řemeslu. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v odborné praxi vnímáme jako otázku, které je zapotřebí se věnovat. Proto pověřujeme a zajišťujeme odborníky z praxe jako další členy hodnotící komise u závěrečných a maturitních zkoušek středních škol a snažíme se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání,“ řekl úvodem prezident HK ČR.

Zdroj: HK ČR