Jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem jsou školám k dispozici

Všechny školy s učebními obory už mohou začít připravovat své závěrečné zkoušky podle jednotných zadání. Témata pro praktickou a ústní zkoušku byla v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna v březnu, témata pro písemnou zkoušku budou zpřístupněna 15. dubna 2014. Kratší doba zveřejnění písemné zkoušky snižuje riziko úniku zkušebního tajemství.

Jednotná zadání byla vytvořena v projektu Nová závěrečná zkouška 2, který řídí MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Přístup školy k jednotným zadáním

  • Jednotná zadání jsou vystavena na webovém portálu internetového informačního systému na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz:4443/. Na tomto portálu má každá škola svou kartu školy, obsahující seznam všech oborů, které má zapsané ve školském rejstříku. Vstup pro školy je i z hlavní webové stránky projektu: http://archiv-nuv.npi.cz/nzz2.
  • Pro přihlášení do systému mohou školy použít přístupové údaje z loňského roku. V případě, že je nemají, mohou o ně požádat na adrese: petr.kos@nuv_cz . Sem se také mohou obracet v případě jakýchkoliv problémů, jako je např. ztráta hesla, doplnění oboru na kartu školy apod.

Jak pracovat s jednotným zadáním

Bezpečnostní pravidla

  • Ředitelé škol, které využívají jednotné zadání, uzavírají s NÚV smlouvu, v níž se zavazují k bezpečnému nakládání s jednotným zadáním. Znamená to, že ředitel zpřístupní jednotné zadání jen nezbytně nutnému počtu učitelů, kteří připravují závěrečné zkoušky. Vyplňuje také bezpečnostní protokol, kde uvede pedagogy, kteří mají k zadání přístup, a také počítače, na nichž se s ním pracuje.

Publicita projektu

  • Žáci mohou kromě výučních listů dostat také Potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Blankety pro tisk tohoto potvrzení školy již obdržely, případně je možné je vyžádat na adrese: renata.pyrochtova@nuv_cz. Formuláře pro tisk potvrzení jsou na webových stránkách projektu http://archiv-nuv.npi.cz/nzz2/potvrzeni-pro-zaky.
  • Na své webové stránky může škola umístit banner s odkazem na stránky projektu. Banner je ke stažení zde: http://archiv-nuv.npi.cz/nzz2/banner-pro-skoly.

Věříme, že závěrečné zkoušky připravené podle jednotných zadání přispějí ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů.

Tým projektu Nová závěrečná zkouška 2