Magazín projektu NZZ_2 2014

Magazín přináší informace o povinném používání jednotných zadání při závěrečných zkouškách v učebních oborech, věnuje se inovaci informačního systému nové závěrečné zkoušky, vyhodnocení průběhu závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 a soutěži samostatných odborných prací.

magazín ke stažení magazín ke stažení (2,58 MB)