Metodická podpora tvorby jednotných zadání a jejich plošné realizace

  • V předchozích projektech byla vyvinuta Koncepce nové závěrečné zkoušky (NÚOV 2008 a 2011), která stanoví hlavní rysy zkoušky a principy její realizace ve školách.
  • Druhým východiskem je informační systém (IIS NZZ), kterým je určena platforma pro tvorbu jednotných zadání, jejich distribuci do škol a sběr dat o realizaci.
  • Na základě koncepce NZZ a IIS NZZ se bude vyvíjet metodika pro přípravu JZ s metodickými doporučeními pro práci autorských týmů, harmonogramem práce a dílčími výstupy.
  • Pro školy budou každý rok vydávány metodické pokyny pro přípravu závěrečných zkoušek, instrukce pro práci v informačním systému a pro zajišťování bezpečnosti jednotných zadání. Školám budou tyto informace předávány spolu s jednotným zadáním v březnu daného roku.
  • Po realizaci závěrečných zkoušek na školách bude proveden prostřednictvím IIS NZZ sběr dat k vyhodnocení evaluačních ukazatelů. Zjištěné výsledky budou analyzovány a závěry analýz budou předkládány MŠMT k projednání.