Metodika tvorby jednotného zadání 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012. Autor Romana Jezberová.  

 publikace ke stažení publikace ke stažení (1017,04 KB)


Vážená paní editorko, vážený pane editore,
metodická příručka k tvorbě JZZZ je určena Vám jako editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2012–2013 a její příloha č. 1 je určena také Vašim autorům.

Příprava jednotného zadání v projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2) zaznamená již
v tomto školním roce oproti předcházejícímu projektu Nová závěrečná zkouška řadu významných změn. Dotknou se jak náplně Vaší editorské práce, tak i průběhu činností vztahujících se k tvorbě JZZZ v rámci autorského týmu, který povedete. Souvisejí s novými cíli projektu NZZ_2, který se zaměřuje zejména na:
• dosažení udržitelnosti výsledků projektu po jeho ukončení (červen 2014);
• zefektivnění přípravy jednotných zadání ZZ v dlouhodobější časové perspektivě;
• sjednocení formální stránky zpracování jednotného zadání;
• zajištění průběžné aktualizace obsahu témat jednotného zadání z hlediska požadavků na výkon povolání.