Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka z roku 2013 je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. 

Metodika_2013_2014.pdf Metodika_2013_2014.pdf (3,42 MB)


Při přípravě jednotného zadání v projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2) se navazuje v naprosté většině oborů na tvorbu témat jednotného zadání z minulého školního roku, která byla ukončena v červenci 2013.

Vážení spolupracovníci, věnujte prosím tomuto materiálu pozornost a v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat na romana.jezberova@nuv_cz.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu aktivně pracovat v projektu Nová závěrečná zkouška 2 a přejeme Vám mnoho úspěchů.
Řešitelský tým projektu NZZ_2