Nová témata pro samostatné odborné práce

Autorské týmy ve dvanácti učebních oborech právě navrhují nová témata pro samostatné odborné práce (SOP). Tyto práce budou žáci třetích ročníků připravovat v průběhu 2. pololetí a při závěrečných zkouškách je budou obhajovat. Zadání SOP si školy budou moci stáhnout z webového portálu po vánočních prázdninách.

Zadání SOP mají ve všech oborech jednotnou strukturu. Obsahují popis požadavků na žáky i kritéria jejich hodnocení.  Rozdíly jsou ale v počtu témat a jejich výběru. V některých oborech vzdělání je téma jen jedno, v jiných jich je víc a žáci si je pak losují nebo si je mohou sami zvolit. Například u kadeřníků je zadáno jedno poměrně široké téma, které si pak žáci sami nebo s pomocí učitelů konkretizují. To jim dává možnost uplatnit vlastní nápady i originální řešení.

V minulém školním roce měli např. jako téma účes s využitím kladené vlny.  V oboru Kuchař – číšník existují tři zaměření, žáci ale shodně dostanou čtyři témata, z nichž si to své vylosují. Také tato témata jsou formulována dost široce, aby žáci v SOP mohli uplatnit svou kreativitu. Při hodnocení samostatných odborných prací hraje velkou roli nejenom správnost zvoleného řešení a přesnost jeho provedení, ale oceňuje se také jeho originalita a nápaditost.