Nová závěrečná zkouška nás spojuje

„V době, kdy bojujeme o žáky, stáváme se konkurenty a máme spoustu starostí, je nová závěrečná zkouška jednou z mála věcí, na kterých dokážeme společně pracovat, spojuje nás a posouvá dopředu,“ řekl na konferenci projektu NZZ_2 Milan Chylík, ředitel ISŠT automobilní Brno.

Ředitel Chylík na konferenci zhodnotil téměř jedenáctileté působení školy při tvorbě jednotných zadání. „Začínali jsme ve třech oborech, byl to Automechanik, Kuchař a Elektrikář - silnoproud. Jsem patřičně hrdý, že inspirací při přípravě těchto zkoušek byla soutěž Automechanik junior, která se loni konala již po dvacáté. Celou dobu jsme se snažili, aby se jednotné zadání rozšířilo do všech auto-oborů. Zatímco ve školním roce 2003/2004 realizovalo jednotnou zkoušku 14 škol a 705 žáků, v roce 2013/2014 to bylo více než 100 škol s automobilními obory, tedy přibližně 3 000 žáků. Jednotná zadání mají stále stejnou strukturu, pracuje se ale průběžně na jejich zkvalitňování, zejména v písemné části, na tvorbě nových témat a probíhá inovace otázek a úkolů v souvislosti s technologickým vývojem vozidel. I v dalších letech budeme dále pracovat na inovaci témat všech automobilních oborů a doplňovat ta zaměření, která dosud nejsou dostatečně zastoupena. Velmi intenzivně si uvědomuji, že nová závěrečná zkouška stojí na vzájemné komunikaci, děkuji všem kolegům za spolupráci a doufám, že to tak bude i nadále.“

„Školy mohou dokázat svou kvalitu,“

říká předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák. „Pro školy je výhodné přidat se k jednotným zkouškám, protože tím mohou dokázat svou kvalitu. Jednotná zadání zaručují, že zkouška bude obsahovat všechna témata, která jsou nezbytná z hlediska současné praxe v daném oboru. Absolvent, který získá výuční list na základě jednotné zkoušky, bude mít větší šanci na dobré uplatnění, protože potenciální zaměstnavatelé budou vědět, že své řemeslo ovládá.

Školám se usnadnila práce, učitelé už nemuseli po sobotách a nedělích zkoušky připravovat, ale byly jim předloženy na zlatém tácu. Žáci přitom dosahují lepších výsledků, větší počet jich dosáhl vyznamenání než dříve. Učitele jsme přesvědčili o užitečnosti jednotných závěrečných zkoušek, a tak řada z nich pracovala také na tvorbě témat. Naše škola spolupracuje i na přípravě nové možnosti provádět písemné zkoušky na počítači, které by se měly generovat přímo na žáka. V jarních měsících proběhne pilotáž na školách, pak uvidíme, jestli to nebude slepá ulička. Samozřejmě občas narazíme v tématech na chyby, ale těch není mnoho a výhody jednotných zadání je výrazně převyšují,“ dodal na závěr Karel Dvořák.