Nový projekt umožní dokončit reformu závěrečných zkoušek

Dne 1. dubna 2012 byl zahájen projekt Nová závěrečná zkouška 2, který podporuje Evropský sociální fond. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt NZZ, umožňuje dokončení reformy závěrečných zkoušek a jejich celoplošné zavedení.

Jedním z hlavních úkolů projektu Nová závěrečná zkouška 2 bude vytvořit nová jednotná zadání pro školní roky 2012/2013 a 2013/2014 tak, aby odpovídala rámcovým vzdělávacím programům. Všichni žáci, kteří budou v roce 2015 skládat závěrečné zkoušky, budou mít už za sebou výuku podle školních vzdělávacích programů. Jednotná zadání proto musí odpovídat této skutečnosti. Zároveň bude podstatně rozšířena databanka témat pro jednotná zadání oborů kategorie H i E. Rozsáhlá zásoba témat umožní vygenerovat každý rok jiné jednotné zadání.

P1030885.jpgNutná je úprava legislativy
Aby bylo možné školám uložit povinnost používat při závěrečných zkouškách jednotné zadání, je třeba přijmout novelu „školského“ zákona. Ta bude uvádět i nové prvky, které nová závěrečná zkouška přináší, ale současná legislativa s nimi nepočítá.
Standardní provoz závěrečných zkoušek podle jednotného zadání by po skončení projektu měl být levný a efektivní. Přitom by zavedení nové závěrečné zkoušky mělo přispět ke zvýšení kvality učebních oborů i prestiže jejich absolventů.