Odborníci HK ČR garantují kvalitu absolventů odborných škol

3. 6. 2013: Tiskové oddělení HK ČR a NÚV: Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) uzavřeli důležitou smlouvu o spolupráci na reformě závěrečných zkoušek v učebních oborech. Reforma probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2), který má za cíl vytvořit jednotná zadání pro závěrečné zkoušky žáků v oborech vzdělání s výučním listem. Odborníci z praxe nominovaní HK ČR budou garantovat podobu jednotných zadání pro 122 učebních oborů.

Reformu závěrečných zkoušek připravuje MŠMT společně s NÚV a počítá s ní i připravovaná novela školského zákona. Reforma je založena na tom, že pro každý učební obor vzniká jednotné zadání, které školy mohou využít při závěrečných zkouškách. Více než tři čtvrtiny škol s učebními obory této možnosti dobrovolně využívají. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.


TZ ke stažení 2013_06_03_TZ_Hospodarska_komora.docx 2013_06_03_TZ_Hospodarska_komora.docx (16,63 KB)


Na přípravě této reformy se podílí nemalou měrou právě HK ČR a jejích 65 odborníků z praxe. „Nebude se jednat o revoluční změnu, HK ČR a NÚV již od roku 2007 pilotně ověřovaly jednotná zadání a každý rok se zvyšoval jejich počet. Školy tak měly čas seznámit se s podobou a průběhem zkoušek. V první etapě projektu se zapojilo téměř 80% všech odborných škol, které vyučují učební obory. Celkem v roce 2012 skládalo novou závěrečnou zkoušku 24 990 žáků. Reakce jsou vesměs pozitivní,“ komentuje zavádění nové závěrečné zkoušky do praxe viceprezident HK ČR Zdeněk Somr.

Projekt Nová závěrečná zkouška 2, na který přispívá Evropský sociální fond, realizuje od dubna 2012 do června 2014 NÚV. HK ČR podpisem smlouvy s NÚV garantuje soulad jednotných zadání s potřebami praxe v jednotlivých oborech. „Právě tato garance je nezbytnou součástí reformy závěrečných zkoušek v oborech s výučním listem. Ministerstvo školství a NÚV chtějí zajistit, aby kvalita výstupů ve vzdělávání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá tuto vazbu zajistit,“ říká ředitel NÚV Václav Hořejší. Projekt umožní celoplošné zavedení jednotných zkoušek. Jeho důsledkem bude zkvalitnění, zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.

Cíle projektu Nová závěrečná zkouška 2

  • Projekt zajistí přípravu jednotných zadání pro nové obory vzdělání s rámcovými vzdělávacími programy a podpoří jejich využití ve školách.
  • Rozvine informační systém, který bude generovat úkoly z databanky přímo pro konkrétního žáka a umožní skládat písemnou zkoušku na počítači.
  • Nově navrhne e-learningové vzdělávání, které umožní efektivní distanční vzdělávání učitelů.
  • Zajistí sběr a zpracování dat o realizaci závěrečných zkoušek a výsledky postoupí MŠMT pro rozhodování v oblasti podpory kvality učňovského školství.