Písemné zkoušky se budou skládat na počítači

Během projektu NZZ 2 proběhne inovace informačního systému, který bude rozšířen o řadu aplikací. Ty umožní jeho nové funkce, jako je generování témat písemné zkoušky přímo pro jednotlivé žáky či e-learningové vzdělávání. Autoři a editoři jednotných zadání budou nadále používat aplikaci Tvůrce témat. Přitom každé vytvořené téma je zpracováno v předem připravené šabloně a před zařazením do databanky musí být posouzeno odborníkem z praxe, projít obsahovou a jazykovou korekturou a nakonec je schváleno editorem.Písemná zkouška by nově mohla vypadat tak, že si žák sedne k počítači a sám si vygeneruje téma zkoušky podle algoritmu, který bude předem připraven. Aby zkoušky měly rovnocennou úroveň, musí být proporcionálně pokryty i oblasti, z nichž se jednotlivá témata skládají. Budou-li si tímto způsobem žáci generovat svá zadání, nebude možné výběr témat nijak ovlivňovat ani vyzradit obsah zkoušky. „Systém pro písemnou zkoušku bude nastaven tak, aby si škola mohla vybrat, zdali budou žáci písemnou zkoušku realizovat na počítači, nebo ji budou jako doposud psát na papír,“ říká zástupce manažerky projektu Libor Berný a dodává, že zájem škol o elektronickou formu písemné zkoušky stoupá spolu s tím, jak se zkvalitňuje vybavení počítačových učeben.