Právě začíná soutěž samostatných odborných prací

Praha, 21. března 2013 Tisková zpráva: Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašuje soutěž samostatných odborných prací. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2013.   

Celá tisková zpráva: celá tisková zpráva TZ_NZZ_2_SOP_brezen_2013.doc (104,00 KB)


Hospodářská komora ČR se stala společně s NÚV spolupořadatelem soutěže samostatných odborných prací od minulého školního roku a výsledky této soutěže zahrnula do svého systému oceňování žáků středních škol. „Je to hlavně z toho důvodu, aby se součástí hodnocení absolventů stala další podstatná kritéria, jako je samostatnost při práci, schopnost pracovat s informacemi a zájem dále se učit,“ říká Ing. Klára Šimotová z Hospodářské komory ČR. Každoročně vydává Hospodářská komora ČR nejlepším žákům učebních i maturitních oborů středních škol osvědčení a čestná uznání. Vyjadřuje tím svůj zájem na tom, aby do podniků nastupovali co nejlépe připravení absolventi.

Žáci obhajují své řešení při praktické zkoušce
Samostatné odborné práce jsou v současnosti zařazeny do jednotného zadání ve 12 oborech vzdělání. Na začátku 2. pololetí je žákům zadáno téma této práce. V některých oborech je stanoveno více témat, ze kterých si žáci losují. V průběhu jednoho nebo dvou měsíců pak sami vyhledávají potřebné informace a své texty zpracovávají na počítači. Přitom často využívají grafy a fotodokumentaci, kterou sami připraví. Například u kuchařů může být tématem rodinná oslava v trendu zdravé výživy. Žák napřed navrhne slavnostní menu, určí, kolik a jakých surovin bude potřeba, vykalkuluje cenu a popíše postup práce. Pak navrhne a zdůvodní úpravu pokrmů na talíři, výběr příloh a nápojů.
Při praktické zkoušce žáci obvykle dostanou za úkol provést nebo vyrobit to, co teoreticky popsali v samostatné odborné práci, a svůj postup obhajují před zkušební komisí. „To, že žáci musí své řešení obhájit, je velmi důležité. Pozná se na tom, jestli do problematiky opravdu pronikli a zda mají také schopnost prezentovat výsledky své práce, v některých oborech i v cizím jazyce. Takové dovednosti jim určitě pomohou najít dobré uplatnění v praxi,“ upřesňuje Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2, v jehož rámci probíhá reforma závěrečných zkoušek v učebních oborech.